Nhân viên Ecozen tham gia training ở ADCA Bồ Đào Nha

22-07-2015

Ecozen gửi nhân viên qua nhà sản xuất ADCA Valsteam - Bồ Đào Nha để training nhằm nâng cao kiến thức sản phẩm, phục vụ tốt hơn cho khách hàng tại Việt Nam